Analiza procesowo-systemowa dla programistów

Jak zwiększyć wydajność zespołu, jakość oprogramowania i zmniejszyć ilość błędów dzięki analizie procesowo-systemowej?


Warsztaty skupione są na ćwiczeniach analitycznych w celu rozwiązania bieżących problemów Twojego zespołu:

❌ problemy z estymacją zadań

❌ ciągłe opóźnienia, presja czasu i stres

❌ inflacja technologii i paraliż decyzyjny w projekcie

❌ brak szerszego zrozumienia problemów i wpadanie w tunelowe widzenie, nadmierną specjalizację

❌ szum produktywności, kompulsywne działania bez priorytetyzacji

Pierwsze 2 h warsztatów za darmo.Forma: online
Pełna ilość spotkań: 8 x 2-3h / 16 x 1.5-2h
Trenerzy: Adam Widawski, Adam Fałek
Ilość osób: do 20+ spotkania będą nagrane i przekazane dla osób, które w danym momencie nie będą mogły uczestniczyć

+ dostęp do wszystkich materiałów, prezentacji i narzędzi wykorzystanych podczas warsztatów

https://spectrum.ieee.org
Powyższe problemy to rezultaty meta problemów w zarządzaniu i kulturze organizacyjnej oraz braku narzędzi analitycznych i rozumienia procesów biznesowych. W skali makro wpływ na powyższe problemy mają również globalne procesy transformacji technologicznej, które przejawiają się w formie rosnącej zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności na wszystkich obszarach.Jesteśmy w momencie czwartej rewolucji przemysłowej i tak jak przy każdej tego typu tranzycji następują tarcia w postaci stosowania paradygmatów poprzedniej epoki do wyzwań nowej, co wpływa na niewydolność pracy zespołów IT.Powstaje zatem potrzeba zdobycia nowych kompetencji, adekwatnych do zmieniających się warunków. A są nimi umiejętności obejmujące modele myślenia procesowo-systemowego i strategicznego.Agenda✔️ Strategiczne myślenie dla antykruchych rozwiązań architektonicznych

 • Strategie inwestycyjne w kontekście migracji, refactoringu i legacy code
 • Pułapka wielobiegunowości
 • Rozwiązywanie konfliktów decyzyjnych
 • Estymacja i roadmapping
 • Continous retrospestive

✔️ Myślenie systemowe w tworzeniu złożonych aplikacji

 • Wielopoziomowa komunikacja systemów
 • Antywzorce analityczne
 • Dekompozycja problemów
 • Mapowanie struktury/warstw systemu
 • Integracja komponentów systemu
 • Zmienność i reużywalność podsystemów

✔️ Metamodele operacyjne: krytyczne myślenie, problem-solving

 • Adekwatny poziom abstrakcji
 • Praca z domeną / przypadkami użycia
 • Nieznane niewiadome
 • Nadmierna specjalizacja
 • Złożoność a jakość
 • Impas decyzyjny
 • Hypenthusiasm
 • Perspektywa tunelowa
 • Przywiązanie do narzędzi
 • Awersja do ryzyka
 • Niespójność wpływu
 • Szum produktywnościSposób myślenia definiuje sposób programowania.
Zrozumienie kontekstu biznesowego, strategicznego, społecznego i etycznego wytwarzania oprogramowania jest tym co odróżnia najlepszych specjalistów od całej reszty.


Rozwój skupiony na skalowaniu był główną cechą dotychczasowego systemu.
Obecnie geopolityczny układ sił pcha świat w kierunku deglobalizacji i wielobiegunowości. To w konsekwencji powoduje, że konkurencja na rynkach światowych będzie skupiać się na mądrzejszym wykorzystaniu zasobów i introspekcji organizacji. Początek tego trendu już ma miejsce w postaci dynamicznego rozwoju obszaru inżynierii danych i sztucznej inteligencji.Jakie umiejętności będą kluczowe?Światowe Forum Ekonomiczne w raporcie dotyczącym przyszłości zatrudnienia wskazało 10 kluczowych umiejętności:

✔️ Myślenie analityczne i innowacyjność
✔️ Aktywne uczenie się i strategie uczenia się

✔️ Kompleksowe rozwiązywanie problemów

✔️ Krytyczne myślenie i analiza

✔️ Kreatywność, oryginalność i inicjatywa

✔️ Przywództwo i wpływ społeczny

✔️ Praca z technologią, monitorowanie i kontrola procesów

✔️ Projektowanie technologii i programowanie

✔️ Odporność, tolerancja na stres i elastyczność
✔️ Argumentacja i wyciągania wniosków oraz generowania i komunikowania pomysłów
Z powyższej listy wyraźnie widać, że jedynie dwa obszary kompetencji dotyczą stricte wiedzy technicznej, natomiast pozostałe dotyczą kreatywności, analizy, rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów, inteligencji emocjonalnej oraz efektywnej pracy z ludźmi.W odpowiedzi na te potrzeby powstały warsztaty

Celem formy warsztatowej z ćwiczeniami jest zbudowanie głębszego zrozumienia największych problemów w procesie wytwarzania oprogramowania i wypracowania skutecznych rozwiązań. Nie ograniczamy się do teorii i instrukcji sprawdzonych metod, ale do operowania na poziomie przyczyn źródłowych i długoterminowych celów organizacji, tak aby specjaliści potrafili samodzielnie wykształcać spersonalizowane metody pracy z bieżącymi wyzwaniami w firmach o określonej domenie biznesowej i kontekście technologicznym.Zalety formy warsztatowej🚀 Uczysz się na praktycznych przykładach, które sam możesz zaproponować

🚀 Otrzymujesz wsparcie we wdrażaniu rozwiązań

🚀 Spotkania odbywają się w czasie dopasowanym do pracy Twojego zespołu

🚀 Skupiamy się na zrozumieniu poprzez ćwiczenia, a nie tylko na przekazywaniu teorii

🚀 Masz realny wpływ na kształt i przebieg warsztatów, tak by pomogły rozwiązać Twoje bieżące problemyPo warsztatach✅ lepiej zorganizujesz swoją pracę

✅ zwiększysz produktywność bez nadgodzin i stresu

✅ precyzyjniej ocenisz i wyestymujesz zadania

✅ będziesz lepiej komunikował się w zespole i z biznesem

✅ lepiej ustalisz priorytety i zarządzisz swoim czasem

✅ dostarczysz lepsze oprogramowanie mniejszym wysiłkiemJak zyska na tym firma?💸

dostarczy lepszą jakość klientom

💸

zwiększy dochody przez lepszą wydajność zespołów

💸

stworzy fundamenty dla bardziej przyjaznego środowiska pracy, w którym będą chcieli pracować najlepsi specjaliści

💸

zaoszczędzi czas i pieniądze przepalane na wewnętrzne blokady

💸

usprawni wewnętrzną komunikację między zespołami, działami oraz poziomem strategicznym a operacyjnym

Pierwsze spotkanie warsztatowe za darmo bez zobowiązań

👉Zaproponuj termin wygodny dla Twojego zespołu8 spotkań online x 2-3h / 16 x 1.5 – 2h

Spotkania mogą być nagrane i przekazane dla osób, które w danym momencie nie będą mogły uczestniczyć.

Dostęp do wszystkich materiałów, prezentacji i narzędzi wykorzystanych podczas warsztatów.Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo