50 pytań rekrutacyjnych dla JavaScript developera + 25 zadań

50 pytań rekrutacyjnych dla JavaScript developera + 25 zadań

Przygotuj się do rozmów rekrutacyjnych poprzez przerobienie najcześciej zadawanych pytań z zakresu frontendu.

Czas trwania: 3h 45 m

BONUS: 25 zadań z małymi próbkami kodu w formie quizu







 • 1. Co to jest hoisting?
 • 2. Czym się różni deklarowanie od inicjalizacji zmiennej?
 • 3. Jakie są typy danych w JavaScript?
 • 4. Na czym polega referencja?
 • 5. Jaka jest różnica między null a undefined?
 • 6. Na czym polega dynamiczne typowanie?
 • 7. Jakie są różnice między let i var?
 • 8. Jak działa const?
 • 9. W jaki sposób możemy tworzyć obiekty w JavaScript?
 • 10. Czym jest this i jak działa?
 • 11. Czym jest pure function?
 • 12. Czym jest 'use strict’?
 • 13. Czym jest IIFE (Immediately Invoked Function Expression)?
 • 14. Czym jest clousures?
 • 15. Jak konwertować Stringi i Numbery?
 • 16. Czym jest obiekt Math?
 • 17. Czym jest callback function?
 • 18. Czym jest destrukturyzacja w JS?
 • 19. Co to jest ECMAScript?
 • 20. Jakie znasz zaawansowane opcje obiektu console?
 • 21. Jaka jest różnica między metodami Call, Apply i Bind?
 • 22. Czym jest JSON i jakie są dostępne operacje na nim?
 • 23. Jak wyciągnąć poszczególne elementy z tablicy?
 • 24. Jak usunąć elementy z jednej tablicy i przypisać je do nowej?
 • 25. Jaka jest różnica między == i === porównaniem? Co zwróci []==[] i {}==={}?
 • 26. Co to jest funkcja wyższego rzędu (HOF)?
 • 27. Czym jest scope?
 • 28. Na czym polega asynchroniczność?
 • 29. Do czego służy fetch?
 • 30. Czym jest API?
 • 31. Jakie są metody HTTP?
 • 32. Jakie znasz kody odpowiedzi http?
 • 33. Czym jest Promise?
 • 34. Do czego służy async / await?
 • 35. Czym jest „callback hell”?
 • 36. Czy JS jest statycznie czy dynamicznie typowanym językiem?
 • 37. Co to jest chaining?
 • 38. Czym się różni obiekt od klasy?
 • 39. Do czego służy funkcja constructor() w klasie?
 • 40. Jak stworzyć konstruktor obiektów za pomocą funkcji?
 • 41. Czym jest dziedziczenie prototypowe?
 • 42. Jak zaimplementować hermetyzację w JS?
 • 43. Jak klonować obiekty w JS?
 • 44. Jak klonować tablice w JS?
 • 45. Jak iterować po obiekcie?
 • 46. Jak usunąć wskazaną wartość z tablicy?
 • 47. Czym jest event loop?
 • 48. Jakie są różnice pomiędzy pętlami „for in” i „for of”?
 • 49. Jak możemy przechowywać dane w przeglądarce?
 • 50. Czym jest event bubbling i event capturing?
Zamówienie

Kategoria

95.00

PLN

195.00

PLN

Zamów

Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo